invespo BIURO INŻYNIERYJNE
info              oferta              misja               projekty               kontakt

wybrane projekty

2013

- Projekt wykonawczy drogi - łącznika ul. Dworcowa - ul. Młyńska oraz zagospodarowania terenu w obrębie Placu Szewczyka w Katowicach wraz z pełnieniem nadzorów autorskich nad realizacją/ dla medusagroup - STRABAG/ 20132012

- Projekt wykonawczy drogi w nawierzchni betonowej - ul. Dworcowej w Katowicach, dróg dojazdowych do przesiadkowego dworca autobusowego pod obiektem Galerii Katowickiej, dróg dojazdowych do placów dostaw Galerii Katowickiej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich nad realizacją/ dla medusagroup - STRABAG/ 2012

- Budowa stacji paliw przy obiekcie E.Leclerc w Oleśnicy/ uzsykanie pozwolenia na budowę/ projekty w zakresie branży drogowo-sieciowej /dla WTA-Projekt/ 2012

- Pełnienie nadzorów autorskich dla inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego na. ul. Słowackiego od ul. 3-Maja do skrzyżowania z ul. Mikołowską oraz węzła wschodniego w rejonie ulic Dworcowa, Pocztowa, Jana/dla WTA-projekt- UM Katowice /20122011

- Projekt budowlany bezobsługowej stacji paliw Q8 w Gierałtowicach/ dla WTA-projekt/ 2011

- Budowa kolektora deszczowego DN1500 odprowadzającego wody opadowe do rzeki Rudy/ dla Auchan Polska/ projekt budowlany/ organizacja przetargu/ 2011

- Galeria Katowicka - Wielofunkcyjne Zintegrowane Centrum Komunikacyjno-Handlowe na stacji Katowice Osobowa wraz z Dworcem Kolejowym/ projekty wykonawcze przebudowy infrastruktury podziemnej oraz budowy przyłączy mediów/ dla medusagroup - STRABAG /2011

- Projekt wykonawczy przebudowy sieci cieplnej 2xdn200 realizowany przez obiekt Galerii Katowickiej - w ramach projektu pn. Galeria Katowicka - Wielofunkcyjne Zintegrowane Centrum Komunikacyjno-Handlowe na stacji Katowice Osobowa wraz z Dworcem Kolejowym/ projekty wykonawcze przebudowy infrastruktury podziemnej oraz budowy przyłączy mediów/ dla medusagroup - STRABAG /2011


2010

- Budowa obiektu handlowo-usługowego pn. Park Handlowy w Sosnowcu/ uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/ 2010


- Projekt budowlany bezobsługowej stacji paliw Q8 w Okmianach/ dla WTA-projekt/ 2010


- Budowa drogi łączącej ul. Zostawy z ul. Nowopszczyńską w Żorach/ uzyskanie decyzji ZRID/ dla Auchan Polska-UM Żory/ 2010


- Przebudowa układu komunikacyjnego na. ul. Słowackiego od ul. 3-Maja do skrzyżowania z ul. Mikołowską; b. węzła wschodniego w rejonie ulic Dworcowa, Pocztowa, Jana/ projekty budowlane i wykonawcze wykonawcze przebudowy infrastruktury podziemnej oraz budowy odwodnienia dróg/ dla medusagroup - SUD Architects /2010


- Galeria Katowicka - Wielofunkcyjne Zintegrowane Centrum Komunikacyjno-Handlowe na stacji Katowice Osobowa wraz z Dworcem Kolejowym/ projekt budowlany, budowlany zamienny przebudowy infrastruktury podziemnej oraz budowy przyłączy mediów/ dla medusagroup - Sud Architects /2011


2009 i lata wcześniejsze

Nasze doświadczenia zdobywaliśmy przy realizacji poniższych inwestycji:
- Decathlon Żory, Decathlon Bielsko-Biała/ w ramach grupy coplan polska<- Decathlon Częstochowa/ analiza terenów inwestycyjnych C.H.U Auchan Poczesna pod kątem realizacji obiektu Decathlon/ w ramach grupy coplan polska/ 2009 - Budowa Galerii Zdrój w Jastrzębiu Zdroju/ w ramach grupy coplan polska/ 2009 - Układ komunikacyjny terenu Parku Logistycznego Panattoni Łódź/ w ramach grupy coplan polska/ 2009 - Carrefour Opole Malinka/ w ramach grupy coplan polska/ 2008 - Park logistyczny Panattoni Szczecin/ w ramach grupy coplan polska/ 2008 - Budowa Fabryki Elementów Aluminiowych Ferroli w Sosnowcu - PBZ/ w ramach grupy coplan polska/ 2007 - Projekty Budowlane Rozbudowy Centrów Handlowo-Usługowych Auchan (Auchan Żory/ Auchan Mikołów/ Auchan Sosnowiec) / w ramach grupy coplan polska/ 2007 - Budowa Parku Aktywizacji Komercyjnej przy CHU Auchan Częstochowa/ w ramach grupy coplan polska/ 2006 - Projekty budowlane średniopowierzchniowych obiektów handlowych (MS) dla Auchan Polska / w ramach grupy coplan polska/ 2006©  invespo