invespo BIURO INŻYNIERYJNE
info              oferta              misja               projekty               kontakt

oferta

dla klientów indywidualnych :.

W zakresie branży drogowo-sanitarnej opracowujemy:

:. projekty przyłączy mediów oraz instalacji sanitarnych
przyłącza do sieci wod-kan, przyłączy do sieci gazowych, cieplnych. Projekty branżowe w zakresie instalacji wod-kan, gaz, co, wentylacji.

:. projekty w zakresie branży drogowej
projekty zjazdów indywidualnych z dróg publicznych na teren działki, zjazdów publicznych, dróg wewnętrznych, projekty stałej i czasowej organizacji ruchu

:. ponadto świadczymy obsługę formalną na etapie przedprojektowym i projektowym
począwszy od pomocy przy wypisaniu wniosków o przyłączenie,zamawiania map do celów projektowych, uzyskiwaniu warunków przyłączenia do sieci, negocjowania zmian warunków przyłączenia z gestorami sieci, aktualizację warunków, uzgadniania projektów do uzyskania stosownych pozwoleń (pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy).

:. świadczymy usługi door-to-door
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów świadczymy usługi kompleksowej obsługi spraw formalnych w powyższym zakresie (dojazd do klienta,załatwianie spraw urzędowych, składanie i odbieranie dokumentów w urzędach,starostwach itp.) Usługi door-to-door dostępne są na terenie województwa śląskiego oraz miast ościennych.

dla klientów biznesowych :.

W zależności od zakresu inwestycji w ramach projektowania proponujemy obsługę formalno-projektową począwszy od stworzenia wstępnych koncepcji do uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji.

:. tworzenie wielobranżowych koncepcji zagospodarowania terenu
po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta tworzymy koncepcje zagospodarowania terenu z uwzględnieniem koniecznych zmian terenowych, przekładek kolidującej infrastruktury stosując jednocześnie już na etapie koncepcji wstępnej optymalizację kosztów.

:. opracowywanie dokumentacji przyłączy mediów dla terenów inwestycyjnych
koncepcje uzbrojenia terenów inwestycyjnych, uzyskiwanie warunków technicznych od gestorów; optymalizacja rozwiązań i negocjacje z gestorami, uzyskiwanie formalnych uzgodnień z gestorami, uzyskiwanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (tzw. ZUDP) koordynacja międzybranżowa w zakresie sieci i instalacji z opracowaniem planszy zbiorczej sieci,

:. opracowywanie wielobranżowych, kompleksowych projektów na każdym etapie inwestycji
począwszy od koncepcji i projektu budowlanego kończąc na projektach przetargowych, wykonawczych i specyfikacjach technicznych jesteśmy do Państwa dyspozycji. Tworzymy profesjonalny wielobranżowy zespół projektowy

:.kierowanie projektem w aspekcie formalno-ekonominczym/ project management
obsługa formalna/ uzyskiwanie wymaganych decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę, aktualizacja map do celów projektowych, negocjacje z gestorami sieci, właścicielami itp.

:. przeprowadzanie analiz techniczno-ekonomicznych terenów inwestycyjnych
przed kupnem terenów inwestycyjnych proponujemy wykonanie analizy technicznej (możliwości terenowe, dostęp mediów, uwarunkowania terenowe itp.) oraz ekonomicznej (przedstawienie kosztów przygotowania terenu pod inwestycję, koniecznych przekładek, sporządzenie kalkulacji wstępnej kosztów inwestycji.)

:. przeprowadzanie postępowań środowiskowych z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych

:. organizacja przetargu
spotkań przetargowych, analiz ofert cenowych, optymalizacja kosztów, pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty, opracowywanie raportów przetargowych©  invespo