invespo BIURO INŻYNIERYJNE
info              oferta              misja               projekty               kontakt

misja

...  z inwencją

Najmniejszy projekt stanowi czasem wyzwanie. Gdy jest taka potrzeba przełamujemy panujące standardy i rozwiązania techniczne - dążąc w naszych projektach zagospodarowania terenu do maksymalnego wykorzystania terenów inwestycyjnych.

Obsługę formalną inwestycji staramy się prowadzić będąc w stałym kontakcie personalnym z organami administracji publicznej - dążąc do skrócenia czasu wydawania stosownych decyzji i uzgodnień.


...  optymalnie

Już na etapie projektowania należy zadbać o właściwą równowagę między jakością, a kosztami inwestycyjnymi.
W tym celu nasze zadania i projekty tworzymy z założeniem optymalizacji kosztów, począwszy od koncepcji zadania inwestycyjnego.


...  dla Inwestora

Potrafimy słuchać.. Dobra komunikacja pomiędzy ludźmi prowadzi w konsekwencji do sukcesu w osiąganiu założonych celów. Rozumiejąc potrzeby Inwestora nasze zadania staramy się wykonać w wyznaczonych ramach czasowych.


©  invespo